مروری بر چشم انداز تاریخی و تجارب تله مدیسین در حوادث غیرمترقبه،کاربردها و امکانات ارتباطی آن

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 40 نفر
نویسندگان:
بهرام امیرخانلو؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان (مرکز آموزشی،درمانی 5آذر گرگان)
Bahram.amirkhanlo@yahoo.com
موسی الرضا احمدی؛ شرکت گلستان بعثت گرگان
Rezaaaa24@yahoo.com


چكيده:
تله مديسين برای اولين بار  میانه دهة 80 میلادی در حوادث غير مترقبه به کار گرفته شد. در ابتدا يک ﻣﺠموعه ای از سيستم های ناهماهنگ و حجيم موجب بروز مشکلات فنی می گرديد. نگاهی به تاريخچة    تله مديسين علاوه بر آشکار ساختن نکات مثبت و منفی اقدامات صورت گرفته، موجب توسعة تله مديسين جهت برطرف نمودن نيازمنديهای حوادث غير مترقبه آينده ﻣﯽگردد.
اقدامات فوری در حوادث غير مترقبه با استفاده از تکنولوژيهای ارتباط از راه دور و تکنولوژيهای اطﻼعاتی میسر می باشد. هدف سيستمهای تله مديسين فراهم آوردن سرويسهای مراقبت بهداشتی جهت افرادی است که به دليل شرايط جغرافيائی و محيطی امکان دسترسی به آنان وجود ندارد. تله مديسين شامل تشخيص، معالجه، نظارت و آموزش بيماران است و موجب دسترسی آسان و مستقل از مکان به مشاوره متخصصين پزشکی و اطﻼعات بيماران می گردد. کيفيت انتقال (مخابره) اطﻼعات شامل ارتباطات سخت افزاری در خطوط تلفن استاندارد و خطوط داده های تخصصی و ارتباطات بی سيم با استفاده از پيوندهای مادون قرمز، راديوئی، تلويزيونی، موجهای کوچک الکترومغناطيسی و ماهواره ای میﺑﺎﺷﺪ.
 
 واژه‌هاي كليدي:
Uncoordinated systems ,  Transmission quality ,Health care servicesقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت