مروری بر استفاده از ریزسوزن ها به منظور انتقال دارو

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بازدید : 66 نفر
نویسندگان:
یاری زاده؛ کارشناس ی ارشد، مهندس ی پزشکی مهندس ی ورزش 
 ashkan.yarizadeh@gmail.com
کشوری ح؛ استادیار، مهندس ی پزشکی بیومتریال 
 
 
 چکیده:
زمینه و هدف: در سال های اخیر با بوجود آمدن و پیشرفت تکنیک های تولید سیستم های میکروالکترومکانیکی معرفی ریزسوزن  به عنوان
روش های موثر، بدون درد و با قابلیت ایجاد الگوهای پیچیده رهایش دارو مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از معایب دیگر روش های انتقال دارو مانند عدم کنترل بر روی رهایش دارو، تجزیه دارو و عدم جذب مناسب به خاطر عبور از دستگاه گوارشی، ایجاد ترس، درد و ضایعه در بیمار ...
در این روش مرتفع گشته است. همچنین دارای مزایایی همچون قدرت کنترل بر رهایش داروی دقیق، نگهداری غلظت ثابت دارو در پلاسمای خون از دیگر مزایای این روش است.
روش کار: برای بررسی میزان تاثیرگذاری و موثر بودن ریزسوزن ها در جهت انتقال دارو آزمایش های این ویتروو ( In-vitro (، اکس ویوو) Ex-vivo ( و این ویوو) In-vivo ( صورت گرفته و در این مقاله مرور می گردد.
یافته ها: در آزمایشات vitro-In به خوبی میزان گسترش نفوذ رنگ 9 های مختلف مشاهده شده است. در بعض ی از موارد این مقدار تا 104 و 105  برابر حالتی که از ریزسوزن استفاده نمی شود مشاهده شده است. در آزمایشات vivo-In مقادیر کاهش گلوکز خون بر اثر نفوذ  , 80%  ,70 %  , 47 مشاهده شده است. در آزمایش ، انسولین در مطالعات مختلف تا بسته به پارامترهای طراحی تا حدود 48 Ex-vivo  نیز میزان افزایش نفوذ پذیری رنگ رودامین بی  بررسی شده است.
نتیجه گیری: مطالعات انجام شده به خوبی موثر بودن ریزسوزن ها را به عنوان یک سامانه دقیق انتقال دارو با مزایای زیاد نشان می دهد.


واژه های کلیدی:
ریزسوزن، این ویوو، اکس ویوو، این ویتروقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت