اثرمیزان جز اتصال دهنده ی 3-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و جز نانو پرکننده بر خواص فیزیکو مکانیکی کامپوزیت رزین دندانی

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 29 نفر
نویسندگان:
فربد تندنویس؛ گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
farbod_t@aut.ac.ir
حمیدکشوری؛ گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی صادقی؛ گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی ابوالحسنی؛ گروه بیومواد، پزوهشگاه مواد و انرژی، کرج
مجید راز؛ گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن شهروسند؛ گروه بیومواد، پزوهشگاه مواد و انرژی، کرج
کوروش باجلانی؛ گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   
چکیده:
تلاش های بسیاری در حوزه کامپوزیت های پایه پلیمری نانو ساختار براساس ارزیابی مورفولوژی فاز پرکننده و میزان آن بر خواص فیزیکی و مکانیکی ساختار بعد از واکنش گیرش صورت گرفته است. مطالعه ی حاضر بر اثر جز اتصال دهنده yمتاکریلوکسی پروپیلوکسی تری متوکسی سیلان به عنوان جز اتصال دهنده بر خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت دندانی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که علی رقم انقباض بعد از گیرش سایر خواص فیزیکی و مکانیکی ساختار متاثر از جز اتصال دهنده قرار می گیرد.


واژه های کلیدی:
کامپوزیت دندانی، نانوذرات، Yمتاکریلوکسی پروپیلوکسی تری متوکسی سیلان، خواص فیزیکی، خواص مکانیکیقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت