بررسی اثر ضربانهای دوگوشی بر افراد معتاد با استفاده از سیگنال مغزی ) EEG )

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بازدید : 33 نفر
نویسندگان:
دانیال ملک‌زاده؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی،
سعید راحتی قوچانی؛ استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه برق
حمیدرضا کبروی؛ استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی،
محیا دادگر آزاد؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکیجکیده:
زمینه و هدف: درصورتی که دو سیگنال صوتی با فرکانسهای متفاوت از دو گوش پخش شود، فرکانس صوت درونی که مغز ادراک میکند برابر با اختلاف این دو سیگنال خواهد بود. به این پدیده ضربان دوگوشی اطلاق می شود. اگر این  تکنولوژی به صورت منظم و هدفمند مورداستفاده قرار گیرند، میتوانند باعث کاهش استرس و عصبانیت و افزایش تمرکز، انگیزه، اعتمادبه نفس، آرامش عمیق و توجه شوند. در این پژوهش با بررسی تأثیر ضربان دوگوشی بر افراد معتاد، استفاده  از این تکنولوژی به عنوان کمک درمان در ترک پایدار اعتیاد امکانسنجی شده است. 
34 سال / مواد و روشها: جامعه آماری از 11 نفر مرد معتاد بستری در کلینیک ترک اعتیاد، با میانگین سنی 1 تشکیل شده که زیر نظر پزشک و با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک و آزمون ادرار انتخاب شده اند. به 14 نفر علاوه بر درمان  عادی، در سه جلسه تحریک کنترل شده ضربان دوگوشی اعمال و 1 نفر به عنوان شاهد فقط درمان عادی را پیگیری کردهاند. از شرکتکنندگان آزمون دوپامین از نمونه ادرار، الکتروانسفالوگرافی یا ثبت سیگنال مغزی ) EEG ) و پرسشنامه خلق  وخوی برامز اخذشده است. یافتهها: اعمال ضربان دوگوشی کنترل شده باعث کاهش عصبانیت، تنش و سردرگمی، افزایش سرزندگی و تمایل به ادامه درمان و دریافت بهبودی در افراد معتاد شده است.
  نتیجه گیری: به کارگیری ضربان دوگوشی کنترل شده در کنار سایر فعالیتهای مورداستفاده در فرایند درمان اعتیاد به عنوان روشی بدون عوارض جانبی، میتواند باعث تسریع و تثبیت درمان در افراد شود.


واژه های کلیدی:
ضربان دوگوشی، اعتیاد، دوپامین، الکتروانسفالوگرافیقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت