فایل های مجموعه : مقالات پزشکی

منتخب
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
نقش تکنولوژی MOBILE HEALTH در مدیریت مؤثر مصدومان حوادث غیرمترقبه
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
نقش آموزش از راه دور در تله مدیسن در جهت ارتقا و بهبود عملکرد پزشکان در نظام ارجاع پزشك خانواده
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
معماری امنیتی سیستم های تله مدیسین مبتنی بر شناساگر زیستی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
معرفی ISMS و بررسی اجمالی استانداردهای ISO/IEC 27001 در یک سازمان و مراحل پیاده سازی و دریافت استاندارد مربوطه
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مروري جامع و نظام مند بر روند ارزيابي اقتصادي پزشکي از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مروری بر چشم انداز تاریخی و تجارب تله مدیسین در حوادث غیرمترقبه،کاربردها و امکانات ارتباطی آن
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مدیریت اطلاعات بیمار- روندها و چالش ها
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
متدولوژی استقرار EAP شبکه بدون سیم (wireless) در اکوسیستم بیمارستان با ساختار معماری همراه (مبتنی بر تبلت و موبایل)
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مانیتور ضربان قلب جنین از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاربرد مدارك پزشكي در پزشکی از راه دور(telemedical record
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
طراحی و پیاده سازی معماری اطلاعات و ارتباطات در بیمارستان مبتنی بر تبلت و رایانش ابری (Cloud based Mobility) بر مبنای شبکه های نسل بعدی (NGN)
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
طراحی و پیاده سازی اکوسیستم اداری موبایل (استقرار BYOD) در محیط بیمارستان با استفاده از طراحی و تولید اپلیکیشن های تخصصی موبایل
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ساخت الکترود انعطاف پذیر بر زیر لایه پارچه با قابلیت کاربرد در الکتروکاردیوگرام قابل پوشش
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
حیطه فناوری تله مدیسین در مدیریت بحران
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
جهت ارائه خدمات سلامت روان از راه دور از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس چه استانداردهايي را بايد رعايت کرد؟
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
تخفیف : 2000 تومان
منتخب
جایگاه تله سایکولوژی در نظام پزشکی از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تشخیص بیماری‌های پوستی از راه دور: بررسی هزینه- اثر بخشی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تاثیر تله مدیسن در اقتصاد بهداشت
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
پرستاری از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بهره وری از خدمات سلامت با استفاده از فناوری های نوین در حوزه تله مدیسین
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي مشکلات اجرائي طرح پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده شهرستان کرمان:
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی و تبیین آخرين دستاوردهاي توسعه و پياده سازي استانداردهاي پاتولوژي ديجيتال
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی نقش تله مدیسین در بهبود کیفیت زندگی سالمندان
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی مزایا و محدودیت های توسعه فن آوری اطلاعات سلامت در بخش های درمانی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی کاربردهای بیوسنسورها و نانوسنسورها برای تشخیص بیماریها به روش غیر تهاجمی در تله مدیسین
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی کاربرد خدمات تله مدیسین در بهینه سازی مدیریت اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی کاربرد سرویسهای تله مديسين در ارتقائ توانمندی پروسه مدیریت بحران در ایران
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی فناوری های تشخیص صوت و اجرای فرامین صوتی و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی پیشنیاز های EHRدر بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی امکان استفاده از تکنولوژی اخذ و انتقال تصاویر هولوگرافیک پرده گوش جهت ارتقائ خدمات تخصصی در سیستمهای Tele ENT
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی اصول طراحی سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی استانداردها و مسائل حقوقی سامانه تله مدیسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی ابزار و تکنیک های علم مهندسی اجتماعی در جهت تقویت ساختار امنیت اطلاعات در سیستمهای تله مدیسین
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ایجاد سامانه تشخیص و درمان بیماری‌های پوستی از راه دور در خانه سالمندان
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
امنیت داده ها در سیستم های اطلاعات سلامت
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
امکان سنجی تکنیک های جراحی ازراه دوردربیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال92
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
استفاده از تله مدیسین در هدایت و درمان مصدومین سوانح جاده ای
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
استفاده از تله مدیسین در درمان بیماران ترومایی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارزیابی تکنولوژیک بکارگیری توانمندی های اتوپسی مجازی در قالب سرویسهای خدمات پزشکی قانونی از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارزیابی اعتبار تله درماتولوژی به عنوان ابزاری کارامد جهت کاهش نیاز به ارجاع بیماران پوستی برای ویزیت حضوری
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : jpg
منتخب
ارتقاي کيفي تصاوير ضايعات پوستي گرفته شده توسط دوربين ديجيتال به جهت جداسازي و استخراج دقيق ويژگي‌هاي رنگ در تله درماتولوژي
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارائه مدل مدیریت اطلاعات دیابت مبتنی بر تکنولوژی عامل
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ادغام شبکه های MESH WLAN و WiMAX و کاربرد آن در پزشکی از راه دور برای انتقال داده های پزشکی کاربران ثابت و سیار
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
دورنمای تکنولوژی‌های مبتنی بر موبایل در زیست پزشکی
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی و ارزیابی وضعيت فقر قابليتي در دو بخش خدمات هتل و بيمارستان
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
پورتال هـای سلامت مـوبایل در سلامت الکترونیک
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
نقش جرائم درسیستم های پزشکی از راه دور
ارائه شده در: دومین کنفرانس تله مدیسین
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
طراحی و ساخت آنالایزر نانو بیوسنسورهای الکتروکمیکال جهت اندازه گیری پارامترهای بیولوژیکی در خون
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
طراحی و ساخت نانو الکترودهای آنزیمی جهت تشخیص های بیولوژیکی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
A review of the application of magnetic field hyperthermia in cancer therapy
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
Dispersive-ionic liquid-micro-solid phase extraction based amine-functionalized bimodal mesoporous silica nanoparticles for separation and determination of trace mercury species in human blood samples by medial laboratory
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مطالعه ی اثر پپتیذ آوتی میکروبیال بر روی عفووت های واشی از ایمپلت های استخواوی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
مروری بر استفاده از ریزسوزن ها به منظور انتقال دارو
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
اثرمیزان جز اتصال دهنده ی 3-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و جز نانو پرکننده بر خواص فیزیکو مکانیکی کامپوزیت رزین دندانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاربرد نوین نانوذرات اکسید بیسموت جهت افزایش دز پرتودرمانی به روش ژل دزیمتری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
Novel helium low temperature atmospheric plasma device (LTAP) can prevent chronic wounds in the old by accelerating re-epithelialization and improves healing
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل-گرافن اکساید-نانوذرات نقره برای کاربرد بیوسنسوری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی تأثیر میزان نانوالیاف خردشده‌ی PLGA بر نرخ تکثیر سلول‌های کندروسیت در داربست غضروفی کایتوسان/ژلاتین/بتاگلیسروفسفات
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی نقش تنظیمی ژن Cdk9 بر بیان ژنهای مهم و درگیر در مسیر تمایز قلبی (Myogenesis) در سلولهای میوبلاست موشی C2C12
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی روند بیان ژن های ساختمانی و ویرولان استافیلوکوکوس اورئوس در زمان های مختلف یک کشت24 ساعت
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
Evaluating the effect of continuous blood glucose monitoring in control blood glucose in 1 type diabetes
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مکانیسم تنظیم میکرو RNA ها و عمل آنها در بروز و درمان سرطان
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
ساخت ميکروآرايه‌هاي ژنتيکي
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاهش میزان جابجایی سیستم تثبیت کننده جمجمه بدون افزایش پیچ با طراحی جدید هندسی: مقایسه تجربی طراحی جدید با چهار مدل رایج
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
روش جدایش فازی با القای گرما به منظور ساخت داربست های عروقی پلی یورتانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
DNA Biosensor Fabricated from Gold Nanoparticles and Graphene Oxide on a Glassy Carbon Electrode
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
طراحی و ساخت دو نمونه پوششدهنده برهول جمجمه و مقایسه تجربی آن با یک نمونه واقعی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
دنبال کردن حالات ذهنی افراد هنگام پخش موسیقی خنثی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
بررسی اثر ضربانهای دوگوشی بر افراد معتاد با استفاده از سیگنال مغزی ) EEG )
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
استفاده از فناوريهاي نوين توليد برق در ساخت بيمارستانها و مراكز درماني
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تشخیص هوشمند بیماری های کبدی با استفاده از شبکه فازی عصبی تطبیقی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
Towards realization of intelligent medical treatment at nanoscale by artificial microscopic swarm control systems
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
طراحی و ساخت پروتز شخصی سازی شده فلزی برای چانه از دست رفته بیمار با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
ساخت جت پلاسمایی و بررسی کاربرد آن در زمینه جوانسازی پوست بر روی نمونههای حیوانی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
اندازه گیری مقادیر جزیی آلومینیوم در خون بیماران دیالیزی بر اساس نانوذرات گرافن اکساید به کمک روش میکرو استخراج فاز جامد پخشی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی اینتروال به صورت خودمراقبتی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند) Telehealth ( بر سطوح hs-CRP ، هموسیتئین پلاسما و حاصل ضرب دوگانه قلب در پیشگیری ثانویه در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونری
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
E.E.C.P. فشارنده متناوب تقویت شده خارجی(
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تأثیر خانه های هوشمند بر کیفیت زندگی سالمندان
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
فرصت ها و چالش های استفاده از سیستم انتقال و ذخیره سازی تصاویر پزشکی (PACS) در سازمان های مراقبت بهداشتی و مراکز رادیولوژی
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
آموزش هوشمند بیمار: نگهداشت زمان و افزایش کارایی پرستاران
ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت