مستندسازی فرآیندها : الگویی برای مدیریت دانش در سازمان

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
بازدید : 59 نفر
نویسندگان:
آصفه حدادپور؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهجت طاهری؛ کارشناس ارشد علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهران نصری؛ کارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کمال حیدری؛ معاونت بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
غلامرضا بهرامی؛ معاونت بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


چکیده:
فرآیندهای بهم پیوسته و مرتبط، زنجیره‌ای از فعالیت‌ها هستند که دروندادهای سازمان را به برونداد تبدیل کرده و باعث شکل‌گیری اهداف جزئی وکلان سازمان‌ها می‌گردند. این فعالیت‌ها توسط دو نوع دانش آشکار و ضمنی موجود درسازمان، به انجام می‌رسند. آنچه بخش اعظم فعالیت‌های اجرا شده در درون این فرآیندها را تحت کنترل داشته و راهی برای انتقال آن به دیگران در صورت عدم حضور صاحبان فرآیندها وجود ندارد، دانش ضمنی نهفته در آنهاست. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این مطالعه آشکارسازی دانش ضمنی نهفته در فرآیندهای سازمان و یکپارچه سازی آن با دانش آشکار به منظور مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع فیزیکی، مدیریت منابع اطلاعاتی، آموزش کارکنان جدیدالورود و... در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. یافته‌های این مطالعه نشان داد برای آشکارسازی دانش ضمنی، مستندسازی فرآیندهای سازمان می‌تواند راهکاری مفید باشد، زیرا کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های هر فرآیند، زمان، مکان، ابزار و روش انجام مراحل فرآیند در آن ثبت شده، نوع اطلاعات تبادل شده، محل ثبت و یا جریان اطلاعات در فرآیند مشخص می‌گردد. برنامه مستندسازی به نوعی منجر به ایجاد شناسنامه‌ای کامل برای هر فرآیند در سازمان شده، ضمن اینکه ابزار اصلی استقرار فناوری اطلاعات در سازمان بوده و راه را برای تبدیل سازمان‌ها به سازمان‌های الکترونیک هموار خواهد نمود. زیرا مستندسازی فرآیندها پله آغازین معماری سازمانی است. همچنین به دنبال مستندسازی طبق الگوی تعریف شده، طراحی یک نرم افزار که کلیه ابزار و روش‌ها، آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و دانش نهفته مورد استفاده در اجرای فرآیند به صورت لینک‌هایی به متن شرح و شناسنامه فرآیند پیوست شده و کلیه مستندات مورد نیاز برای اجرای فرآیندها را در یک مجموعه الکترونیکی به مخاطبین ارائه نماید، ابزاری برای استفاده آسان از دانش آشکار و ضمنی موجود در سازمان، استفاده در اجرای وظایف محول شده به کارکنان، تسهیل مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان و خارج نمودن سازمان از وضعیت قائم به شخص، خواهد بود.

واژه‌های کلیدی:
مستندسازی، سازمان الکترونیک، مدیریت دانشقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت