بررسی آگاهی مدیران نسبت به سیستم پشتیبانی تصمیم(DSS)در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 41 نفر
 نویسندگان:
دکتر یوسف مهدی پور؛ استادیار دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Yas532004@yahoo.com
نسیمه ظاهراسکندر؛ دانشجوی ترم 5فناوری اطلاعات سلامت
skandary.nasimeh@yahoo.com
 
چکیده:                                                                             
بسیاری از صاحب نظران ،سازمان ومدیریت  تصمیم گیری را جوهر مدیریت دانسته اند. وموفقیت وشکست بسیاری از سازمان ها را در گرو تصمیم گیری مدیران آن ها قلمداد کرده اند.  به علاوه از نظر پیتر دراکر مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست. وتصمیم گیری کانون اصلی مدیریت واساس وظایف مدیران را تشکیل می دهد.فضای رقابتی حاکم بر کسب وکار ها به همراه پیشرفت های فناوری بیش از هر زمان دیگری مدیران را نیازمند دسترسی به داده ها واطلاعات مربوط به فعالیت های درون سازمانی ودانش نهفته در آن ها کرده است.
برای اینکه بتوان درسازمان از یک مدیریت کارا برخوردار بود باید علاوه بر مدیر که تخصص کافی جهت اداره سازمان را دارا باشد .وجود سیستم اطلاعات مدیریت مانند سیستم پشتیبان تصمیم گیری پشتوانه ای برای تصمیم گیری مدیریت سازمان است.نظام های پشتیبان تصمیم با هدف کمک به مدیران در فرایند اتخاذ تصمیم از سال 1971عمومیت یافتند. به طوری که پشتیبانی از مدیران در باره تصمیم گیری در مورد مسائل نیم ساخت یافته و غیر ساخت یافته را دنبال می کنند.
سیستم پشتیبان تصمیم گیری یک سیتم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر سازگار و انعطاف پذیر ومحاوره ای است .
امید است با انجام این پژوهش از میزان آگاهی  مدیران مورد نظر در مورد کاربرد ها و فواید DSS  اطلاعاتی کسب کنیم تا در صورت پیاده سازی DSS آمادگی و اطلاع کاربران از این سیستم افزایش یافته و به کارایی هر چه بیشتر آن کمک کند.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی ست که به صورت توصیفی مقطعی در سال 1393انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 33 سوال وسه بخش شامل:اطلاعات دموگرافیک و سایر اطلاعات زمینه ای(7سوال)؛ بررسی آگاهی در مورد کاربرد سیستم پشتیبان تصمیم (20سوال)و تعیین میزان علاقه مندی مدیران برای پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم(6 سوال) استفاده شد که روایی آن توسط استاد راهنمای محترم محقق تعیین شد.
یافته ها : ازمجموع  پرسشنامه های  توزیع شده 66.6% پرسشنامه ها عودت داده شد که از این تعداد 40% زن و 60% مرد بودند و اکثریت شرکت کنندگان سن بالای 35 سال(70%)،دارای مدرک تحصیلی  لیسانس(80%) و سابقه کار بیشتر از 10سال(%40) داشتند.یافته های حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که میزان آشنایی  مدیران نسبت به سیستم پشتیبانی تصمیم کم(70%)می باشد و اکثریت  مدیران تجربه ی اجرای سیستمDSS را داشتند(70%)، و تنها 10% از  مدیران سابقه کار با این سیستم را داشتند .همچنین مشخص شد که 80% از مدیران از هیچ سیستم حمایتی جهت  تصمیم گیری  سازمانی استفاده نمی کردند. و تنها10% از سیستم  پشتیبان تصمیم استفاده می کردند. از طرفی میانگین میزان علاقه مندی مدیران نسبت به پیاده سازی  سیستم پشتیبان تصمیم بسیار زیاد با میانگین 3.1 بوده است.
بحث و نتیجه گیری:  در پایان حائز اهمیت است که با توجه به علاقه مندی مدیران به این سیستم در صورت وجود زیر ساخت های شبکه ای،سخت افزاری و نرم افزاری مناسب درکشور وبهره گیری از آن ها و اختصاص دادن بودجه بیش تری به بخش آموزش مدیران دانشگاه می توان از مزایای این سیستم  در جهت کیفیت تصمیم گیری بهره برد.

واژ های کلیدی:
آگاهی ، سیستم پشتیبان تصمیم(DSS)، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مدیرانقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.


 
طراحی سایت