ارائه يك مدل معادلات ساختاري به منطور تبيين تاثيرات نظام پيشنهادهای الكترونيكي بر بهبود بهره وري كاركنان بانك مهر اقتصاد استان قزوين

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 21 نفر
نویسندگان:
حميد عزيز محمدي؛ مدير اعتبارات و تجهيز منابع بانك مهر اقتصاد سرپرستي قزوين
azizmohammadih@yahoo.com
 داود موذّن؛ مشاور بازاريابي بانك مهر اقتصاد سرپرستي قزوين. دانشجوي دكتري بازاريابي دانشگاه تهران
Davood_moazzen@ut.ac.ir

 
چكيده:
اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه در برابر تكانه هاي خارجي و داخلي مقاوم باشد. در محيط بسيار رقابتي و پوياي بانك هاي خصوصي كشور، پياده سازي اقتصاد مقاومتي يعني انعطاف پذيري، چابكي و سرعت عمل بانك در مقابل تغييرات مستمر به طوري كه مشتريان از آسيب ها در امان باشند. اين مهم نيازمند خلاقيت و نوآوري مداوم در بانك است كه از طريق مشاركت فعالانه و داوطلبانه كاركنان در تصميم گيري ها حاصل خواهد شد و بهره وري كاركنان را افزايش خواهد داد. نظام پيشنهادات الكترونيكي يكي از اثربخش ترين ابزارهاي مشاركت در سازمان ها مي باشد. هدف  اين پژوهش تبيين تاثيرات پياده سازي نظام پيشنهادات الكترونيكي بر بهره وري كاركنان در بانك مهر اقتصاد استان قزوين مي باشد. جامعه آماري پژوهش، 90 نفر از كاركنان بانك مهر اقتصاد استان قزوين مي باشد كه كد سيستم نظام پيشنهادات الكترونيكي براي آن ها فعال است. براي تحليل داده ها از روش تحليل مسير با استفاده از نرم افزار آموس گرافیک استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه توسعه نظام پيشنهادهای الکترونیکی در بانك مهر اقتصاد قزوين منجر به شكل گيري عوامل پيش برنده جوهري(تعهد، انگيزش، اعتماد) خواهد شد كه اين پيش برنده ها، بهره وري كاركنان را افزايش خواهد داد و به پيشبرد اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در بانك مهر اقتصاد كمك شاياني خواهند كرد. از طرفی رابطه معناداری میان نظام پیشنهادات بانک مهر اقتصاد و  ابعاد پيش برنده رويه اي (توانايي كنترل بر كار و اثر بخشي) مشاهده نشد. در انتها بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهادهايي براي بهبود سيستم نظام پيشنهادات الكترونيكي بانك مهر اقتصاد ارائه شده است.

واژه هاي كليدي:
اقتصاد مقاومتي، نظام پيشنهادات الكترونيكي، بهره وري، انگيزش كاركنان، تعهد، اثربخشي.قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت