نگاهی اجمالی بر شهرسازي مبتنی بر پدافند غیرعامل

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بازدید : 91 نفر
نویسندگان:
کمال ترابی؛ کارشناس ارشد شهرسازي شهرداري کلانشهر تبریز
اسد ذالی؛ کارشناس امورهویتی اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر


چکیده:
پدافند غیرعامل، حرکتی عکس العملی و واکنشی است. در مواقع غافل گیري، دفاع غیرعامل به طور ذاتی باید  جوابگو باشد. با پیشرفت روزافزون دانش بشري و استفاده از سلاحهاي پیشرفته براي تصرف و ضربه زدن به کشور حمله شده، استفاده از راهکارهاي غیرنظامی در شهرسازي تاثیر زیادي در مقاومت کشور خواهد داشت. بکارگیري اقدامات پدافند غیرعامل، باعث ایجاد اهداف مستحکمی میگردد که انهدام آنها، براي دشمن مشکلتر و پرهزینهتر خواهد بود. این امر در بدترین شرایط، هزینه جنگ دشمن رابالا برده و به عنوان یک اهرم بازدازنده قوي عمل خواهد کرد. کاربري زمین، ساخت و بافت شهر، فضاي باز شهرها، ساخت پناهگاه، پراکندگی تاسیسات و ساختمانهاي مهم، وجود و استوار نمودن تأسیسات باارزش در مواقع اضطراري در کاهش و یا افزایش آسیبها و خسارتهاي ناشی از جنگ تاثیر بسزایی دارند. با مطالعه درست آنها آسیب ناشی از جنگ در یک شهر را تا حدودي کاهش داده و امکان برنامه ریزي درست را فراهم میآورد.

واژه های کلیدي:
پدافند غیرعامل، شهرسازي.


قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
 
طراحی سایت