تعیین وضعیت استراتژیک دانشگاه مجازی در ایران با استفاده از ابزار IEFE مطالعه موردی: دانشکده مجازی علوم حدیث

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 25 نفر
نویسنده:
حبیب رامجردی؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات
  ramjerdy@yahoo.com

 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت استراتژیک دانشگاه مجازی در ایران از طریق بررسی وضعیت استراتژیک دانشکده مجازی علوم حدیث به عنوان یکی از مراکز فعال و موفق در زمینه آموزش الکترونیکی است. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 نفر از افراد خبره و آگاهان کلیدیِ (تیم برنامه‌ریزی استراتژیک) سازمان مورد مطالعه (دانشکده مجازی علوم حدیث) هستند که به صورت علمی و عملی به مسائل آموزش الکترونیکی آگاهی دارند.
در این پژوهش با بکارگیری ابزارهای IFE و EFE ، عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجیِ (فرصت‌ها و تهدیدها) سازمان مورد مطالعه و با استفاده از پرسش‌نامه (البته بر اساس ضرایب و رتبه‌های مطرح شده در الگوریتم‌ تهیه ماتریس‌های IFE و EFE) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این مرحله و با استفاده ابزار IEFE وضعیت استراتژیک این سازمان مشخص گردید.
نتایج این پژوهش به این صورت به دست آمده است که از بین سه نوع استراتژی که هدفشان 1ـ رشد و ساخت، 2ـ حفظ و نگهداری و یا 3ـ برداشت و رها کردن است، باید استراتژی‌های حفظ و نگهداری اتخاذ گردد. این وضعیت بیانگر آن است که قبل از هرگونه اقدام به ایجاد یا توسعه دانشگاه مجازی در کشور و تخصیص بودجه، زمان و نیروی انسانی به آن، باید تلاش کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن‌ها، کاهش نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقطه قوت و استفاده بهینه از فرصت‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت انجام پذیرد. آن‌گاه پس از ایجاد بستری مناسب، نسبت به استقرار دانشگاه مجازی تلاش نمود.
 

واژه های کلیدی:
برنامه‌ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الکترونیکی، دانشگاه مجازی، استراتژی‌ (راهبرد).قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت