بررسی مهارتهای مورد نیاز دانشجویان جهت بهره مندی از یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور در دانشگاههای شهرستان قزوین

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
بازدید : 26 نفر
نویسندگان:
کامبیز کلهر؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش و روان سنجی دانشکده روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 
Kalhor_kambiz@yahoo.com
kambiz.kalhor@gmail.com
زهره نصیری؛ دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Nasiri.zh@gmail.com

 
چکیده:
آموزش عالی بطور اعم و دانشگاهها بطور اخص به عنوان مقر علم و آگاهی و مراکز راهبری فکری جوامع ، همواره برای پاسخ به مسائل و نیازهای آنها هم آغازگر تحولات بوده اند و هم خود را متحول ساخته اند. تحولات فناوری های مدرن و تقارن آنها در محیطی به نام اینترنت ، پیش درآمدی بر تغییرات اساسی در تمامی ابعاد زندگی بشر بوده است . از جمله این تغییرات پدیده یادگیری الکترونیکی است که الزامات جدیدی را برای فراگیران مطرح کرده است که پاسخ به آنها نیازمند برخورداری از مهارتهای مختلفی از جمله مهارتهای فنی رایانه و وب ، مهارتهای موضوعی و مدیریت زمان و ... می باشد.
از این رو در این تحقیق به بررسی مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی پرداخته ایم . جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاههای شهرستان قزوین ( دانشگاه آزاد ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی قزوین ) تشکیل می دهند . نمونه ها به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و حجم نمونه برابر 120 نفر و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده که  مهارتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

واژه های کلیدی:
یادگیری الکترونیکی ، دانشجو، دانشگاه ، مهارت
قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت