نقش و جایگاه معلم در نظام یادگیری بر خط – دانشگاههای مجازی ایران

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
بازدید : 25 نفر
نویسنده:
دکتر زهره خوش نشین


چکیده:
نقش معلم در نظام آموزشی بر خط با توجه به شرایط و تسهیلات این نظام متفاوت است و بالطبع به وظایف او نیز باید توجه ویژه و متفاوتی داشت.
   در این نظام معلم، دانش آموز و طراح آموزشی حضور مؤثر و فعال دارند علاوه بر این در مجموعه نظام یادگیری بر خط از نوع همزمان و غیر همزمان ضروریست که بین معلم و طراح آموزشی در جریان آموزش و قبل از انتقال فرایند آموزشی در قالب برنامه بر روی سیستم شبکه اینترنت همکاری و هماهنگی لازم صورت پذیرد. دو نکته اساسی در رابطه با نحوة عملکرد معلم در نظام یادگیری بر خط باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به نحوه انجام و توجه به نقش معلم در جایگاه مربوط به خود در این نظام است:
   1 – در نظام یادگیری بر خط یا رسانه نقش مؤثر و ضروری رابط را میان معلم و دانش آموز بازی می کند بنابر این استفاده از آن حتماً باید بر اساس نظام معرفتی سازمان یافته متبنی باشد، خصوصاً در زمانیکه نظام ساختاری با محدودیتهایی مواجه است . در این رابطه همکاری معلم با طراح آموزشی در قالب نقش مشاوره برای یکدیگر بسیار مؤثر و مفید است.
   2 – یادگیری در نظام بر خط با انواع دیگر نظامها متفاوت است. بعداز اینکه محتوای درس طراحی شد و در اختیار شبکه آموزش از طریق انتقال اینترنتی قرار گفت، موضوع مهمتری در قالب توجه به نحوة برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموز باید مورد توجه قرار گیرد.
   بنابر  این تدارک ساز و کاری که ارتباطات مؤثری را بین معلم و دانش آموز فراهم نماید، نباید فراموش شود.
   وظیفه معلم در نظام یادگیری بر خط می توان بر اساس مقوله هایی که فملینگ بر آن تأکید نموده، مورد توجه قرار گیرد.


واژه های کلیدی:
یادگیری بر خط، نظام یادگیری، شبکه یادگیریقیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود. 
طراحی سایت