چالش های فراوری نظام اداری الکترونیک و راهکارهای رفع آنها

ویژه

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
بازدید : 62 نفر
نویسنده: 
سانترا ساکی
کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات وارتباطات؛دانشگاه علم و صنعت ایران؛ رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات
 s_saki1387@yahoo.com


چکیده:
درعصراطلاعات و دانايي محوري لزوم دستيابي سريع و اسان به اطلاعات درجهت تسهيل فرايندهاي سازماني و اخذ تصميمات مقتضي از ضروريات بديهي است و ارايه خدمات شفاف تر به مشتريان و تسريع درپاسخگويي به نيازمندي هاي آنان از عوامل كارآمدي سازمان ها محسوب ميشود مفهوم  نظام اداری و دولت الكترونيكي نيز از شاخصهاي توسعه كشورها محسوب گشته و همه كشورها بسته به ميزان توفيقي كه درتحقق سازمان و دولت الكترونيكي داشته اند قابل رده بندي هستند در تحليل نظام اداري بايد توجه خاصي به اركان و عوامل رسمي و غير رسمي دخيل در فرآيند هاي تصميم گيري ،اداره تصميمات و اجراي تصميمات و نيز ساختارهاي رسمي و غير رسمي مؤثر در راه رسیدن به نتايج و پياده سازي آنها معطوف نمود.  در این مقاله ضمن تعريف جامعي از نظام اداري الكترونيكي بيان تاريخچه و زمينه هاي ايجاد آن مزايا و تاكيد برضرورت تحول سازمان ها از سنتي به الكترونيكي ويژگيها بستر ها ونحوه پياده سازي آنرا توضيح داده به شرح مشكلات و موانعي فراروي ان بپردازد و راهبردهايي را به منظور بهبود وضعيت نظام اداري الكترونيكي درسازمان ها ارايه دهد.

واژه های کلیدی:
 دولت الكترونيكي، نظام اداري، تحول سازمان


قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
 برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.


 
طراحی سایت