فایل های مجموعه : مقالات مهندسی و مدیریت

منتخب
مدیریت ارتباط با مشتری و بقای سازمانی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و پیاده سازی منابع انسانی (ERP) در اداره کل فناوری اطلاعات بانک ملت
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضا کسب و کار بین بنگاهی(مطالعه موردی:صنعت نفت)
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : DOC
منتخب
دولت الکترونیک: الزامی برای دولت ها جهت اداره موثر امور عمومی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تحليلي بر سامانه هاي اينترنتي پذيرش پيشنهاد در سازمانهاي ايراني
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تحليل رويکردهاي نوين در مديريت اطلاعات کالا و اثرات آنها بر شاخص هاي زنجيره تامين
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تبيين اثرات اخلاقي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انساني
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
پیش بینی کیفیت امنیت در شبکه همراه با استفاده از اکوسیستم در محیط چند عاملی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بهینه‌سازی شبکه‌های همراه با استفاده از خوشه بندی در داده‌کاوی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي نقش فناوری RFID در مدیریت زنجیره تامین
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی کاربرد ERP و BPMs در دانشگاه‏های ایران
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی تأثیر مدیریت دانش در بانک رفاه کارگران برای دستیابی به اهداف مشتری مداری
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه مدل تلفیقی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح جامع امنیت اطلاعات الکترونیکی در سازمان های دولتی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اهمیت و ضرورت بکارگیری GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
معرفي و بررسي اجمالي برخي متدولوژي‌هاي انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP)
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مطالعه عوامل موثر بر ارتقای سطح خدمات الکترونیک در مناطق روستایی ایران
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
پياده سازي ERP به روش بهترین نوع؛ یک رویکرد جایگزین
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي پياده سازي دوركاري با رويكرد پذيرش فناوري
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید. برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ،
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
افزایش دسترسی پذیری سرویس های الکترونیکی و صرفه جویی منابع با رویکرد مجازی سازی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اثرات ناشی از پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر مهارتهای مدیران دانشگاه پیام نور شوش
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارزیابی تاثیر مدیریت دانش مشتری و فناوری اطلاعات بر بهبود ارائه خدمات بانکی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارزیابی موفقیت سیستمهای اطلاعاتی با استفاده از بهبود عملکرد نیروی انسانی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
برآورد خط فقر الکترونیکی در سازمان به منظور سنجش میزان توانائی در ارائه خدمات الکترونیکی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی عوامل کلیدی موثر بر کیفیت خدمات دولت الکترونیک: مطالعه موردی استان بوشهر
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
بررسی و مقایسه ابزارهای مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محوراز نقطه نظر امکانات و جریان دانش
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
تاثیر درخت تصمیم داده کاوی با استفاده از شبکه‌های همراه در دور کاری مراکز دولتی و رضایت مشتریان
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
کیفیت خدمات الکترونیک : مفاهیم، مدلها و ارائه یک مدل مفهومی
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مروری بر مفاهیم دانش، مدیریت دانش و بررسی توانمندسازها برای پیاده‏سازی آن
ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
هوشمند سازي سازمانها با كاربرد فناوري اطلاعات در قالب مديريت جهادي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
هوشمند سازی سازمانی و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مطالعه میزان تاثیر پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات بر بلوغ دولت الکترونيك ( مطالعه موردي استانداري خراسان جنوبي)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مشكلات و چالشهاي فراروي سازمانهاي هوشمند جهت دستيابي به كارآيي بهتر
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مستندسازی فرآیندها : الگویی برای مدیریت دانش در سازمان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مديريت دانش: ضرورتي براي پياده‌سازي موفق سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مدلهاي سرويس رايانش ابري در دولت الكترونيك
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مدلهاي استقرار دولت الكترونيك و استخراج يك مدل پيشنهادي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مجموعه حاكم متصل با درجه محدود و كاربرد آن در پوشش شبكه هاي حسگر بي سيم
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
کاربرد مدل‏های مرجع در مدیریت یک‏پارچه فرایندهای کاری شهر الکترونیکی
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کاربرد پردازش ابری در نظام اداری الکترونیکی
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
طراحی وب برای افراد معلول
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
سازمان مجازي راهكاري براي تحقق راهبردهاي اقتصاد مقاومتي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
خدمات موفق مبتنی بر سنسور هوشمند: نقش و یژگی ها و اطلاعات مصرف کنندگان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
توسعه نظام اداري الكترونيك ، مزايا و چالشها ونقش آن درماموريت سازماني و مطالعه موردي در شركت گاز استان قزوين
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تکنیک های داده کاوی یکپارچه شده در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تضمین امنيت نامه هاي الكترونيكي با استفاده از رمزنگاري
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بهينه سازي نظام اداري با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعاتي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بهره گیری از منابع آموزشی باز(OER) براي تحقق اقتصاد مقاومتي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي مدلهاي پياده سازي مديريت دانش با تاكيد بر مدل نوناكا (SECI)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسي رابطه استقرار دولت الكترونيك و ميزان رضايتمندي مراجعين بخش عمومي با رهيافت مديريت جهادي
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی ویژگی های سیستم اطلاعات مدیریت در پاسخگویی به نیازهای مدیران و کارشناسان ادارات دارایی استان گلستان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی میزان رضایت مشتری براثر یکسان سازی نیازمندی غیرکارکردی در ابر سرویس گرا
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان خوزستان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی کارکنان بانک مسکن استان مازندران براساس مدل شریفی و ژانگ
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی عوامل اثرگذار در افزایش تعارضات سازمانی و ارتباط آن با استراتژی‌های منابع انسانی
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی سنجش سطح بلوغ معماری سازمانی (مطالعه موردی شرکت مخابرات زاهدان)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری نیروی انسانی در سازمان صدا و سیمای شهر تهران
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی با ابعاد مدیریت دانش در سازمانها
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی راههای بهبود امنیت مجازی سازی با استفاده از محاسبات قابل اعتماد
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی آگاهی مدیران نسبت به سیستم پشتیبانی تصمیم(DSS)در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
امنیت در محاسبات ابری
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارزیابی الگوریتم¬های رمزنگاری متقارن و نامتقارن در محاسبات ابری
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه يك مدل معادلات ساختاري به منطور تبيين تاثيرات نظام پيشنهادهای الكترونيكي بر بهبود بهره وري كاركنان بانك مهر اقتصاد استان قزوين
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه مدل سبد پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه الگو برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ایزو 27002 مورد کاوی مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اثربخشی سازمان با استفاده از سرویس های عملیاتی ITILو استاندارد ITPM
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
Ex-Eval-Urban ، سیستمی خبره جهت ارزیابی عملکرد سازمانها(شهرسازی)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تدوین چارچوب تحقق شهر الکترونیک و ارائه مفاهیم بنیادین
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اصلاح روش مدیریت امنیت اطلاعات در نظام اداری الکترونیکی
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
شهرداری الکترونیک
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
بررسي مدلهاي پياده سازي مديريت دانش با تاكيد بر مدل نوناكا (SECI)
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه یک راهکار لایه بندی شبکه جهت افزایش امنیت اطلاعات در سازمان
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
bypass نمودن تمامی مکانزیم های امنیتی در ویندوز
ارائه شده در: هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی روش های تشخیص و جلوگیری از حملات تزریق SQL
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی امنیت فضای سایبر و راهکارهای مقابله با تهدیدات سایبری از دیدگاه پدافند غیر عامل
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بکارگیری اینترنت اشیاء در صنایع نظامی با تکیه بر پدافند سایبری
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تهدیدات سایبری
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
نگاهی اجمالی بر شهرسازي مبتنی بر پدافند غیرعامل
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پدافند سایبری در فناوری های نوین اطلاعاتی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
تروریسم سایبری: بررسی نقش توئیتر(Twitter (در بحران انتخاباتی سال 2009 ایران
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
پدافند غیرعامل در حیطه عملیات سایبری
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
سلاح های الکترومغناطیسی؛ پایان دوران سلاح های آتشین
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارائه مدل مفهومی معماری راهبردی پدافند غیر عامل در بانکداری الکترونیک
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
روش هاي ایجاد پدافند سایبري در فناوري هاي نوین اطلاعاتی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
IPV6؛ راهکاری برای کاهش تهدید حملات سایبری
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تهدیدات تلفن همراه و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری آن
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی آن
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
نقش قدرت سایبری در بازدارندگی و تأمین امنیت ملی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
جایگاه و اهمیت مدل‌سازی تهدیدات سایبری برای تدوین روش مقابله سایبری سازمان با تهدیدات فضای سایبر
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی جامعه‌شناختی پدافند غیرعامل در فضای سایبر (تهدیدها، فرصت‌ها و پیشگیری در فضای سایبر)
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
آینده‏ پژوهی فضای سایبر با رویکرد پدافند سایبری پیشگیرانه
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تهدیدات الکترومغناطیسی و سرمایه‌های ملی الکترونیکی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی نقش و تأثیر حملات سایبری در امنیت فناوری‌های نوین ناوبری هوایی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی سایبری وزارت دفاع ایالات‌ متحده آمریکا با محوریت نیروی هوایی
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بایست‌های امنیتی پدافند غیرعامل برای تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر دیپلماسی نوین
ارائه شده در: چهارمین همایش ملی پدافند سایبری
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
يادگيري الكترونيكي و زير ساخت هاي لازم در دانشگاه
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب ، جهت مدیریت و اختصاص دانشجویان به استادان راهنما
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
یادگیری الکترونیکی ، موانع و چالش ها
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی ابعاد مدیریت زمان با موفقیت دانشجویان دانشگاه‌های مجازی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
نقش و اهميت فناوري اطلاعات درتوانمندي اساتيد و نيازمندي هاي آموزش مجازي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مطالعه و بررسی شاخص های جهانی ارزیابی وب سایت های دانشگاهی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
راهکار های تدریس برخط
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسي ساختار و متدولوژي نظام آموزش الکترونيکي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی در ارتقاء شاخص های بهره وری دانشگاه ها
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ازیادگیری مجازی تادانشگاه الکترونیکی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي، تحليل و انتخاب مدلي جهت سنجش اثربخشي آموزش الكترونيكي شركت همكاران سيستم
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
دانشگاه الکترونیکی:محیط یادگیری نوین یا تداوم ارائه مطالب سنتی به صورت دیجیتال(آموزش سنتی دیجیتالی)
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
پیش بایستهای اساسی در فرایند یادگیری برخط
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی معیارهای کیفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
اقتصاد يادگيري الكترونيك (E-learning Economy)
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
اقتصاد آموزش الكترونيكي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارائه راهکار مدیریت دانش آموزشی منابع انسانی بر پایه بسترهای نرم افزاری سازمانی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارزیابی ظرفیت هاي آموزش الکترونیک در نظام آموزش عالی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
نگرش های موجود بر نشر الکترونیکی و مقایسه ی آن با نشر مبتنی بر چاپ
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
نقش منبع باز و استاندارد باز در آموزش و يادگيري الكترونيكي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
نرم‌افزار کلاس مجازی بومی؛ نقاط ضعف و قوت
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
عوامل تسهيل کننده و مانع شونده بکارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزاري جهت بهينه سازي دانشگاه الکترونيکي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
طراحی یادگیری برخط بر مبنای تئوری سازنده‌گرایی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
طراحی و تولید نرم افزاری جهت برگزاری آزمون تحت شبکه
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
راهکار های تدریس برخط
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
تکنیکهای ارزشیابی آموزش یادگیرنده محور در فرایند یادگیری برخط
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تعيين روشهاي مؤثر آزمونهاي الکترونيکي توسط داده‌کاوي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي فرصتها و چالش هاي نظام آموزش مجازي و يادگيري الکترونيکي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی نقش و جايگاه آموزش الكترونيكي در توانمند سازي كاركنان
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي الکترونيکي بر اساس مدل کرک پاتريک
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارزیابی اجرای آموزش الکترونیکی 2.0 در سیستم آموزش الکترونیکی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
آموزشهای الکترونیکی با جهت گیری بسوی آموزشهای سیار، همراه با اشاره ای بر استانداردها و تجاربی چند از کشورهای مختلف جهان با تمرکز بر ایران
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
فرصت‌ها و تهدیدهای اخلاقی در محیط یادگیری الکترونیکی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیک با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
استانداردهاي دانشگاه الكترونيكي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
مقايسه يادگيري از طريق آموزش الکترونيک و يادگيري در کلاس فيزيکي معمولي
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره¬وری سازمان
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
فناوری ودانشگاه الکترونیکی
ارائه شده در: دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : DOC
منتخب
کاربرد وب 2 و شبکه های اجتماعی در آموزش الکترونيکي
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بومی سازی مدل به روز شده دلون ومک لین جهت ارزیابی موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
آموزش الکترونیکی سریع: پاسخی به نیازدانشگاه های الکترونیک ایران
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
جایگاه وتوانایی کتابخانه های دیجیتالی در یادگیری الکترونیکی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي تطبيقي چهار نرم افزارهاي مدیریت یادگیری کد منبع باز
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاد دهی – یادگیری، زمینه ساز تحقق آموزش الکترونیکی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
لزوم كاربرد معماري سرويس گرا در دانشگاه الكترونيك چابك
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
نقش فناوری اطلاعات در تعلیم و یادگیری الکترونیکی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تولید محتوای یادگیری الکترونيکی مبتنی بر الگوي هیجان محور
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسي و شناسايي عوامل موثربر مديريت امنيت اطلاعات در دانشگاه هاي الكترونيكي ايران
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
آموزش ترکیبی; رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
توسعه یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
دانشگاههاي الکترونيکي عوامل رونق و ركود
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تعیین وضعیت استراتژیک دانشگاه مجازی در ایران با استفاده از ابزار IEFE مطالعه موردی: دانشکده مجازی علوم حدیث
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
ارزيابي اثربخشي سيستم‌هاي يادگيري الکترونيکي با استفاده از مدل توسعه يافته‌ي پذيرش تکنولوژي، مطالعه موردي: سيستم مودل در مرکز آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه تهران
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي موانع اجرايي دانشگاه الكترونيك بر اساس مدل پذيرش تكنولوژي
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
راهکارهای توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در دانشگاههای ایران مبتنی بر تحلیل آماری و ارائه مدل آموزش الکترونیکی جامع پایه ناهمزمان
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
کاربرد آزمونهای الکترونیکی در ارزیابی تحصیلی دانشجویان بر مبنای نظریه فازی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
امنیت اطلاعات درآموزش الکترونیکی با تشخیص هویت افراد وتطبیق اثر انگشت با استفاده از روش کوتاهترین فاصله و شبکه عصبی چند لایه
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ارایه راهکارهایی جهت استفاده بهینه آموزش الکترونیکی در مدارس کشور
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی مهارتهای مورد نیاز دانشجویان جهت بهره مندی از یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور در دانشگاههای شهرستان قزوین
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی با تکیه بر پارامترهای کیفی و شاخص های آن
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
E-learning applications in medical universities
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
نقش و جایگاه معلم در نظام یادگیری بر خط – دانشگاههای مجازی ایران
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی چالش ها و موانع کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی در دانشگاه های علوم پزشکی- مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی جایگاه آموزش همراه به عنوان نسل جدید سیستم های آموزش الکترونیکی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
سيستم مديريت آموزش با نگاهي براي معلولين
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
آموزش الکترونیکی حسابداری در عصر فناوری اطلاعات
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پیاده سازی سیستم اتوماسیون مبتنی بر وب دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
بررسی برنامه درسی دانشگاه هاي الکترونیکی موفق در جهان و استخراج دلالت هاي آن براي به کارگیري در دانشگاه هاي الکتر
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
آموزش مجازی مراقبت بهداشتی و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي مقايسه اي شاخصهای جهانی در آموزش الكترونيكي علوم پزشكي در دانشگاههای كشورهاي منتخب
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
آموزش در آئینه فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مروري بر استاندارد SCORM: تاريخچه، مفاهيم، ابزارهاي توليد و آزمون انطباق
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مديريت پذيرش تغييرات ناشي از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مدرسان
ارائه شده در: نخستین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
کسب و کارهای دیجیتال و شهروند هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پدافند سایبری در هوشمند سازی زیرساخت های سایبری و وابسته به سایبر کشور
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
اهمیت کلان داده در هوشمندسازی
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی اثرگذاری فناوری اینترنت اشیا بر چرخه مدیریت بحران
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
شناسایی راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﺠﺎد و توسعه شبکه ی نوآوری داﻧﺸﮕﺎه و الویت بندی آن به روش AHP و QFD
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک ایران
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
سیستم مدیریت ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
پرداخت هوشمند قبوض در شهرداری الکترونیک
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
افزایش حضورپذیری فضاهای شهری از طریق اجرای رویکردهای ICT
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
منتخب
سیستم مدیریت ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
استفاده از فناوری مجازی‌سازی توابع شبکه در دولت هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی میزان کاربرد سلامت همراه توسط دانشجویان پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:1395
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
فناوری های نوین هوشمند سازی (اینترنت اشیا)
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسی و مقایسه انواع روش های هوشمندسازی ساختمان
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برICT مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت (RHM)
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
کيفيت داده و لزوم طراحي پلتفرم داده بزرگ در هوشمندي کسب و کار
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
شهر هوشمند
ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
منتخب
بررسی کیفیت رابطه B2C و عوامل موثر در خرید مجدد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
بررسی و ارائه راهکار جهت تحقق دولت الکترونیک در جامعه
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
مدیریت توزیع شده الكترونيكي واز راه دور
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
چالش‌های پياده سازي دولت الكترونيك در راستاي سياست هاي سرويس دهكده جهاني
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بهینه سازی زیرساخت های اطلاعات مکانی از طریق شبکه RTK
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
چالش های شهر هوشمند در ایران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
رصدخانه شهری تهران، تجربه کاربرد فناوری در تحقق مدیریت یکپارچه اطلاعات شهری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
سازماندهی گروههای مردم نهاد در بستر سامانه هشدار و تخمین سریع خسارات زلزله (WARED)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طرح توسعة یک سامانة مبتنی بر USSD برای مدیریت پارک خودروها در محدوده های متعلق به شهرداری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ردگیری اهداف در شبکه های از دوربین های مداربسته شهری و ارائه روشی توزیع شده برای حل مشکل بار پردازشی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
شبکه هاي حسگر بي سيم در مانيتورينگ سلامت سازه های شهری
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
پياده سازيِ يک شبکة حسگر صوتيِ زيرآبي براي امنیت مرزهاي آبي در شهرهای ساحلی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
به سوی هوشمند شدن شهر تهران: محدودیت‌ها و چالش‌ها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
شناسایی ذی نفعان در هوشمندسازی شهر تهران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
الزامات حقوقی شهرهای هوشمند(مورد مطالعاتی: ماده 128 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
تحلیل محتوا با هدف برنامه ریزی راهبردی تهران هوشمند
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
سيستم های يکپارچه و جامع ( تحت وب ) شهرداری ها شامل نرم افزارهای شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، ماده صد، آرشيو الکترونيکی و پايگاه داده جغرافيايي Web GIS
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
اجرای قیمت تمام شده در فضای رقابتی در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
جهت‌يابي خودروها در محيط‌هاي شهري با استفاده از ارتباطات بين‌خودرويي
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار سیستم یکپارچه شهرسازی (دیتاسنتر) در شهرداری کبودراهنگ (با استفاده از ماتریس SWOT)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
ارزیابی پروژه های مدیریت استراتژیک در دستگاه های دولتی
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
ویژه
فرایند تست امنیت نرم افزار های مبتنی بر شبکه های اینترانت
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
بررسی میزان توفیق ذی نفعان در دستیابی به اهداف عالی مندرج در سند شبکه دولت (مطالعه موردی ، استان خوزستان)
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
چالش‌ها و فرصت‌های سازمان‌های مجازی در تحقق دولت همراه
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
حرکت از دولت الکترونیک به دولت تحول و نقش BPR در آن
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
تدوین و بازطراحی فرآیند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی شهرداری مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهرداری مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
شهرداری الکترونیک و راهکار رفع چالش بحران آبگرفتگی معابر شهری مبتنی بر معماری مفهومی شبکه داده های هیبریدی مطالعه موردی شهرداری مشهد، کلانشهرهای ایران و جهان
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
آسیب شناسی و بررسی چالش های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری ها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
مطالعۀ تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
سنجش آمادگي شهروندان در استقرار دولت الكترونيك، شهرداري الكترونيك و بانكداري الكترونيك
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
استراتژی های تحقق و ارتقا شهرداری الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
چالش های فراوری نظام اداری الکترونیک و راهکارهای رفع آنها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار دولت الکترونیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
چالش‌های فراروی نظام اداری الکترونیک و راهکارهای رفع آنها
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
ویژه
ارائه چارچوبي جهت انتخاب معماري مناسب در پياده سازي رايانش ابري
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
جدید
امنیت پرینترها چالش جدید سازمانهای فناوری محور
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
مهم
ارائه مدل مفهومی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با استفاده از سیستم داینامیک
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : doc
مهم
چالشهای فراروی تحقق کامل شهرداری الکترونیک و راهکارهای رفع آن
ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت