شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و پیاده سازی منابع انسانی (ERP) در اداره کل فناوری اطلاعات بانک ملت

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 572 نفر
 نویسنده:
فرزاد رمضانی راد؛ کارشناس اداره کل فناوری اطلاعات بانک ملت     
Farzad_ramezani_rad@yahoo.com
  
                                                     
چکیده:
اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان[2] یا (ERP)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (ERP) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفا خرید نظام (ERP)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و  عوامل بسیاری بر استقرار موفق آن ها تأثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل مؤثر در استقرار موفق (ERP) آگاه باشند و آن ها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیت[3] (CSF) یا رتبه بندی عوامل مؤثر در موفقیت طرح های استقرار (ERP)، مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، 23 عامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید براساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با 74پرسش تهیه شد و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید. با استفاده از فن تحلیل عاملی، با روش چرخش واریماکس، عوامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان عبارتند از: 1) عامل راهبردی، 2) عامل سازماندهی، 3) انتخاب مناسب، و 4) کنترل و نظارت عوامل مذکور، در مجموع 434/75 از تغییرات را تبیین می کنند.
 
واژه های کلیدی:
نظام برنامه ریزی منابع انسانی، عوامل مهم موفقیت، تحلیل عاملی، مفهومی اجرای نظام برنامه ریزی.قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت