آموزش هوشمند بیمار: نگهداشت زمان و افزایش کارایی پرستاران

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: کنگره فناوری‌های نوین پزشکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 142 نفر
نویسنده:
رفعت رضاپور نصرآباد؛  استادیار گروه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Rezapour.r@sbmu.ac.ir

   

چکیده:
آموزش بیمار حلقه تکمیل کننده فرایند زنجیره ارزش در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران می باشد. بنابراین ضروری است در ارائه آن از آخرین فناوری ها و تکنولوژی روز بهره گرفته شود. لذا هدف از مطالعه حاضر، طراحی نرم افزار آموزشی به منظور تامین اطلاعات علمی و تایید شده آموزشی و مراقبتی مورد نیاز بیماران می باشد.
روش کار
طراحی نرم افزار در سه مرحله انجام شد:
1- تشکیل پایگاه داده شامل مراقبتهای پرستاری مربوطه بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی و آموزشی
2- طراحی نرم افزار هوشمند جهت ارائه آموزشهای مراقبتی بر اساس فرایند پرستاری
3- برای انجام پایلوت جهت ارزشیابی برنامه، نرم افزار مربوطه بر روی چند سیستم نصب و برای استفاده در حداقل سه بیمارستان آماده شد.
یافته ها
نرم افزار مذکور اطلاعات ارزشمندی را مطابق نیاز بیماران در اختیار آنها قرار داد. برخی از مزایای این نرم افزار شامل:
شخصی سازی آموزشها بطوری که خواندن و درک آنها بسیار اسان می باشد
سادگی کار با نرم افزار موجب می گردد تا بیماران در عرض چند ثانیه به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنند
استفاده از این نرم افزار موجب می گردد تا پرستاران در هر مرحله ای از طیف مراقبت بتوانند بیماران را جهت دریافت ادامه آموزشها راهنمایی نمایند.بحث و نتیجه گیری
اجرایی سازی سیستم هوشمند آموزش بیمار، از تعداد دفعات مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و نیز بستری شدن های غیر ضروری خواهد کاست و هزینه اثر بخشی این سیستم موجب ذخیره زمان و انرژی بیماران کم توان و نیز افزایش کارایی پرستاران خواهد شد.
 
واژه های کلیدی:
آموزش بیمار، الکترونیک، پرستاری، هوشمند
قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.

 
طراحی سایت