مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

منتخب

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: همایش فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 130 نفر
نویسندگان:
علی اکبر حدادی هرندی: دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
aharandi@gmail.com
چنگیز والمحمدی: دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبچکیده:
در شرایط عدم اطیمنان و ناپایدار فضای رقابتی عصر حاضر، مهمترین وظیفه مدیران برای حفظ و افزایش سرمایه های فکری و دارایی مشهود کسب و کار و برتری از رقبایشان، تصمیم گیری صحیح و بموقع می باشد. پیاده سازی سیستم های کسب و کار هوشمند  راهکاری فنی و اجتماعی برای تسهیل ارتباطات و تسریع دسترسی آسان به اطلاعات می باشد اما افزایش وابستگی کسب و کار به سیستم های اطلاعاتی؛ آسیب ها، تهدیدات و اقدامات فنی و غیر فنی برای نقض اصول امنیت اطلاعات کسب و کار را بدنبال داشته است که این مساله اصلی سازمان ها و موضوع این مقاله می باشد. برای پاسخ به این سوال که امنیت اطلاعات چگونه و تا چه میزان می تواند بر پیاده سازی سیستم های هوشمند کسب و کار می تواند اثر گذار باشد. در این مقاله با استفاده از ادبیات تحقیق و مدل بلوغ سیستم های هوشمند کسب و کار، مدلی تبیین و پرسشنامه ای طراحی و توسط 305 نفر از مدیران، کارکنان دانشی و کارشناسان بخش حمل و نقل دولتی تکمیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات مسیر، سازه های مدل بررسی و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار AMOS تحلیل شدند. نتایج حاکی از تاثیر مستقیم امنیت اطلاعات با ضریت رگرسیونی 0.38 بر هوشمندی کسب و کار می باشد.


واژه های کلیدی:
کسب و کار هوشمند، مدیریت امنیت اطلاعات، تهدیدات قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.


 
طراحی سایت