ردگیری اهداف در شبکه های از دوربین های مداربسته شهری و ارائه روشی توزیع شده برای حل مشکل بار پردازشی

توضیحات کوتاه

ارائه شده در: هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

مشخصات فایل

قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 89 نفر
سخنرانان:
مهدی جعفری­زاده؛ دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
me_jafari@sbu.ac.ir
علی ذاکرالحسینی؛ دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
a-zaker@sbu.ac.irچکیده:
اخیراً، پردازش اهداف بالاخص حل مسئلة ردگیری آن¬ها در شبکه¬ای از دوربین¬ها به سمت توزیع¬شدگی سوق پیدا کرده¬است و در راستای حذف نقطة شکست یکتا و توازن بار پردازشی و ترافیکی، بیشتر عملیاتِ پروسة ردگیری به جای سیستم مرکزی بر روی دوربین¬های شبکه اجرا می¬شود. از دیدگاه محیط اجرا روش¬های ردگیری به سه روش متمرکز با تکیه بر سیستم مرکزی، غیرمتمرکز بر اساس خوشه¬بندی برای توزیع وظایف بین سرخوشه¬ها و توزیع شده بر اساس توزیع وظایف بین کلیة دوربین¬ها تقسیم می¬شوند. تنها روش توزیع شدة بین تمامی دوربین¬ها است که حجم بار پردازشی و ارتباطیِ بالا بر گره¬های خاص تحمیل نمی¬کند. نوآوری کار بر روی توزیع¬شدگی بار پردازشی در شبکه¬ای از دوربین¬ها است. به عنوان مثالی از پردازش¬های توزیع شده می¬توان به ردگیری اهداف اشاره کرد. از دیدگاه نوع الگوریتم، روش¬های ردگیری به دو نوع ردگیری قطعی و احتمالی تقسیم¬بندی می¬شوند که تنها روش¬های احتمالی مانند فیلتر کالمن و فیلتر ذرات در برابر انسداد و عدم قطعیت مقاومند. اجرای روش¬های احتمالی دارای بار پردازشی بالایی است که بیشتر مواقع از توان پردازشی یک دوربین بالاتر است. در این مقاله، پیشنهاد شده تا با توازن بار بین گره¬های کم¬بار شبکه پردازش¬های سنگین اهداف درون شبکه به صورت توزیع شده و بلادرنگ انجام شود. در ساختار توزیع شدة پیشنهادی در این مقاله، که از یک سیستم اجماعیِ ردگیری اهداف و کنترل هدفمند پارامترهای دوربین¬ها اقتباس شده است، هر دوربین برای خود قابلیت اجرای متدهای تشخیص هدف را دارا است و برای تخمین حالت اهداف، با کمک دوربین¬های مجاور از یک فیلتر کالمن اجماعی بهره می¬برد. نوآوری این روش آنجاست که بار پردازشیِ مرحلة مرتبط¬سازی داده¬ها در گره¬هایی که تعداد اهداف زیادی به محدودة دید آنها وارد می¬شود، بین گره¬های کم¬بار یا بی¬کار شبکه توزیع شود. بدین منظور پروتکلی مبتنی بر روش¬های تصحیح برچسب برای شناخت توپولوژیِ بخشیِ شبکه و استفاده از یک الگوریتم جریانِ شدنی با کمترین هزینه برای تعیین مقاصد توزیع بار پیشنهاد شده است. همچنین ساختار شکست زمانی برای تقسیم و تجمیع وظایف در این کار در نظر گرفته شده و برای توسعه¬پذیری کار، استفاده از یک میان¬افزار شکست درخواست اشیا پیشنهاد شده است.  

واژه‌های کلیدی:
شبکه دوربین¬های هوشمند، ردگیری اهداف، توزیع بار پردازشی


قیمت این مقاله 2000 تومان می باشد که می توانید بصورت آنلاین پرداخت کرده و دریافت نمایید.
برای خرید بر روی کلید خرید و دانلود در زیر کلیک نمایید و سپس بر روی کلید تکمیل و پرداخت خرید کلیک نمایید. بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.


طراحی سایت